Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Advokatų paslaugos » Automobilio konfiskavimas

Automobilio konfiskavimas

Mūsų paslaugos:

  • Konsultuojame asmenis, kuriems už padarytą administracinį nusižengimą numatyta papildoma administracinio poveikio priemonė – automobilio konfiskacija
  • Konsultuojame asmenis, su kurių nuosavybe buvo padarytas teisės pažeidimas ir dabar gresia jiems nuosavybės teise priklausančio automobilio konfiskacija
  • Ruošiame reikalingus dokumentus (pvz., prašymą grąžinti automobilį, saugojamą automobilių aikštelėje, kol bus priimtas teismo sprendimas ir kt.)
  • Rengiame visus procesinius dokumentus (prašymus, apeliacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius skundus, prašymus į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą)
  • Atstovaujame teismuose

Dažnai asmenys, kartą buvę bausti už vairavimą neblaiviam, kitą savo automobilį užrašo tėvų (artimųjų) vardu. Ir jeigu vėl padaro nusižengimą (vairuoja be teisių ir girtas, nebuvo pasibaigęs nuobaudos vykdymo laikas ir vėl vairuoja girtas, veža kontrabandą ir pan.), už kurį numatyta privaloma automobilio konfiskacija, tokiu atveju, nepaisant to, jog automobilis nuosavybės teise priklauso tėvui (mamai, močiutei) įstatymas leidžia konfiskuoti mašiną. Tačiau tinkamai pasiruošus teismo procesui, galima pasiekti, jog papildomo poveikio priemonė – automobilio konfiskacija (ar kito turto konfiskacija) – nebūtų taikoma.

Jeigu jūsų automobilis buvo pavogtas ir su juo padarytas administracinis nusižengimas, tai automobilio konfiskacija šiuo konkrečiu atveju tikrai negalima ir joks teismas papildomos poveikio priemonės – automobilio konfiskacijos – suprantama netaikys. 

Jeigu administracinį nusižengimą padarė ne automobilio savininkas, o draugas, giminaitis, įmonės darbuotojas, tai ar teisinga ir protinga yra konfiskuoti jo automobilį? Juk automobilio savininkas niekaip neprisidėjo prie nusižengimo padarymo.

Automobilio savininkas mano, jog nuosavybė neliečiama ir teismas supras, jog ne jis padarė pažeidimą, todėl ir negalima konfiskuoti jo automobilio.

Atrodo, negi automobilio savininkas kaltas, kad kitas asmuo vairuodamas jam priklausantį automobilį, padaro nusižengimą. Juk automobilis tėra tik daiktas, o nusižengimą padarė asmuo, tad nusižengimą padaręs asmuo ir turi atsakyti už savo veiksmus, pažeidėjas turi būti atitinkamai nubaustas. 

Juk administracinė nuobauda skiriama tik konkrečiam asmeniui, ir ne bet kokiam, o padariusiam administracinį teisės nusižengimą, t. y. tam asmeniui, kurio veikoje nustatoma administracinio teisės pažeidimo, numatyto konkrečiame ANK straipsnyje, sudėtis.

Atrodo, automobilio, priklausančio kitam asmeniui, konfiskavimas pažeistų automobilio savininko teisę išsaugoti nuosavybę, tapusią administracinių teisės nusižengimų padarymo įrankiu be savininko valios ir be jo kaltės.

Deja, yra tokių situacijų, kuomet įstatymas numato, jog automobilio konfiskacija už administracinius nusižengimus (už vairavimą girtam, be teisių, kontrabandą ir pan.) yra privaloma nepaisant to, jog tai nėra pažeidimą padariusio asmens nuosavybė. 

Teismai nustatinėja, ar automobilio savininkas dėjo visas pastangas tam, kad automobilis nebūtų panaudotas teisei priešingai veikai daryti.

Dažnai automobilio konfiskacija (ar kito turto) taikoma todėl, kad nėra tinkamai pasiruošta prieš teismą.

Mūsų praktika rodo, kad dažnai šeimos nariai (artimieji) perduoda savo automobilį kitam šeimos nariui ir būtent tas šeimos narys padaro administracinį nusižengimą, už kurio padarymą galima automobilio konfiskacija. 

Tarkim, automobilis įsigytas santuokoje ir automobiliu naudojasi abu sutuoktiniai. Vienas iš sutuoktinių vairuoja automobilį neblaivus ar veža kontrabandą, ir už tokį pažeidimą numatoma privaloma automobilio konfiskacija.

Nors įstatymas nurodo, kad tokiu atveju automobilio konfiskacija yra privaloma, mes galime jums padėti išsaugoti automobilį. 

(Ne)privalomas automobilio konfiskavimas

Atkreiptinas dėmesys, kad už vienus ANK numatytus teisės pažeidimus privaloma skirti automobilio konfiskaciją, o už kitus nusižengimus gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

Jeigu atitinkame straipsnyje yra nurodyta, jog už nusižengimą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas, reiškia, kad teismui palikta diskrecijos teisė spręsti, ar konkrečioje byloje būtina skirti administracinio poveikio priemonę, t. y. taikyti transporto priemonės konfiskavimą.

Kai pagal sankciją transporto priemonės konfiskavimas yra papildoma alternatyvi administracinio poveikio priemonė, kuri gali, bet neprivalo būti skiriama, visais atvejais turi būti nustatytos aplinkybės, kurios padidintų šio pažeidimo pavojingumą tokiu mastu, kad transporto priemonės konfiskavimas taptų proporcingu padaryto pažeidimo pavojingumui.

Tačiau net ir tuo atveju, jeigu pagal sankciją yra privalomas automobilio konfiskavimas, galima teismo argumentuotai prašyti nekonfiskuoti automobilio. ANK 34 straipsnio 6 dalies nuostatos leidžia teismui atsižvelgiant į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, paskirti švelnesnę administracinio poveikio priemonę, negu numatyta ar administracinio poveikio priemonės neskirti.

Tik tinkamai pasiruošus teismo procesui, galima pasiekti, jog papildoma administracinio poveikio priemonė – automobilio konfiskacija – nebūtų taikoma.