Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Advokatų paslaugos » Skolų priteisimas ir išieškojimas

Skolų priteisimas ir išieškojimas

 • Padedame fiziniams ir juridiniams asmenims prisiteisti neatgautas skolas, palūkanas ir delspinigius.
 • Skolų išieškojimo procedūras vykdome ne tik visoje Lietuvoje, bet ir užsienyje.
 • Ikiteisminis ir teisminis skolų̨ išieškojimas.
 • Rengiame procesinius dokumentus: ieškinius, atsiliepimus į ieškinius, dublikus, triplikus, teismo įsakymus, prašymus dėl vykdomųjų dokumentų išdavimo ir kt.
 • Rengiame dokumentus dėl nuostolių, žalos atlyginimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais, sutarčių nevykdymo ar netenkamo įvykdymo.
 • Atstovaujame jūsų interesus visų instancijų̨ teismuose.
 • Kontroliuojame klientų skolininkus vykdymo procese, bendraujame su antstoliais ir siekiame, kad vykdymo procese skola būtų kuo greičiau išieškota.
 • Siekdami užtikrinti kuo operatyvesnį skolų išieškojimą ir grąžinimą, pasiūlome labiausiai tinkančius skolų išieškojimo metodus ir būdus.

Ikiteisminio ir teisminio skolų išieškojimo paslaugos teikiamos orientuojantis į inovatyvius bei efektyvius sprendimus, siekiant sumažinti skolos išieškojimo kaštus.

Atkreiptinas dėmesys, jog paslaugas skolų ar pradelstų mokėjimo bylose teikiant advokatui arba advokato padėjėjui klientai nepatiria jokių nuostolių, kadangi bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš skolingos šalies – atsakovo.

Skolų išieškojimas ikiteisminiu keliu

Kodėl verta rinktis ikiteisminį skolų išieškojimą?

Tai pigiausias ir greičiausias būdas kreditoriui atgauti savo lėšas iš skolininko. Kadangi šiuo būdu siekiama užtikrinti skolų grąžinimą ne teismo tvarka, tai skolų išieškojimas ikiteismine tvarka leidžia kreditoriui išvengti papildomų bylinėjimosi išlaidų (pvz., atstovavimo teisme išlaidų, žyminio mokesčio). Išieškodami savo skolų šiuo būdu ne tik turite galimybę sutaupyti laiką bei materialiuosius išteklius, bet suteikdami galimybę skolininkui grąžinti jums pinigus neteisminiu keliu kartu galite išvengti ilgo bei sudėtingo teisminio bylinėjimosi proceso.

Mūsų paslaugos:

 1. Bandome pasiekti skolininką naudojantis turimais kontaktiniais duomenimis ir kartu atliekame naujos kontaktinės informacijos paiešką;
 2. Susisiekę vedame derybas dėl pradelsto įsiskolinimo sugrąžinimo, sudarome skolos grąžinimo grafiką;
 3. Įvairiomis ryšio priemonėmis siunčiame raginimus bei įspėjimus apie pareigą grąžinti skolą;
 4. Informuojame skolininką apie galimas teisines pasekmes tuo atveju, jeigu skolininkas atsisakytų padengti įsiskolinimą;
 5. Nustatome skolininkui priklausančio turto dydį;
 6. Įtraukiame skolininką į skolininkų registrą;
 7. Organizuojame veiksmus, užtikrinančius skolininko finansinių įsipareigojimų įvykdymą (faktinių aplinkybių konstatavimas, vekselių pasirašymas bei jų vykdymo užtikrinimas, įkeisto turto realizavimas aukciono būdu ir kt.).

Skolų išieškojimas teisminiu keliu

Teisminis skolų išieškojimo būdas turėtų būti renkamasis, kai ikiteisminio išieškojimo procese nebuvo pasiekti laukiami rezultatai arba kai žalą padaręs asmuo ar skolininkas ilgą laiką vengia grąžinti skolą ir neparodo jokio noro bendradarbiauti. Todėl su skolininku nepavykus taikiai sutarti dėl skolos grąžinimo, reikia kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo.

Skolų išieškojimas teisminiu keliu – trys būdai:

 1. Pateikti pareiškimą teismui dėl teismo įsakymo išdavimo.
 2. Kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo dokumentinio proceso tvarka.
 3. Kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo ginčo teisenos tvarka.

Ginčo teisenos tvarka

Jei skolininkas niekaip negrąžina jums priklausančių̨ pinigų, išeitis viena – atgauti juos teismo keliu.

Tokiu atveju reikia pateikti ieškinį̨ teismui, pridėti visus reikalingus dokumentus ir sumokėti nustatyto dydžio žyminį mokestį.

Pateikus ieškinį̨ teismui, laukiama, kol atsilieps kita šalis ir įvyks teismo procesas, kurio metu susitinkama su skolininku ir/arba jo atstovu. Jei šie į procesą neatvyktų, galima prašyti, kad teismas priimtų sprendimą̨ skolininkui nedalyvaujant.

Nors tai ilgiausiai trunkantis bei brangiausias skolos išieškojimo būdas, kadangi reikia mokėti nemažą̨ žyminį mokestį teismui bei atitinkamą atlygį atstovams ar kitiems specialistams, tačiau tuo pačiu tai pats objektyviausias būdas.

Dokumentinio proceso tvarka

LR civilinio proceso kodekso 424 straipsnis leidžia kreiptis su ieškiniu į teismą̨ dokumentinio proceso tvarka tuo atveju, jeigu visi reikalavimai pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais. Taigi pastarasis straipsnis tam tikrais nustatytais atvejais leidžia savo nesutarimus išspręsti šalims (ar jų̨ atstovams) nedalyvaujant teisme, t. y. dokumentinio proceso tvarka.

Tokiu atveju parengiamas ieškinys teismui, pridedami reikalingi dokumentai, sumokamas atitinkamo dydžio žyminis mokestis. Teismas iš pateiktų dokumentų padaręs išvadą, jog ieškinys tenkintinas, priima preliminarų sprendimą̨ priteisti iš skolininko prašomą sumą ir siunčia šį sprendimą̨ skolininkui. Tuomet laukiamas atsakovo (skolininko) prieštaravimas. Prieštaravimą gavęs arba negavęs, teismas pakeičia arba palieka galioti anksčiau priimtą sprendimą̨.

Šis skolos priteisimo būdas yra greitesnis bei perpus pigesnis nei ginčas teisme (nereikia mokamos atstovų pagalbos teisme).

Supaprastinto proceso tvarka

Supaprastinto proceso tvarka gali būti nagrinėjamos bylos dėl teismo leidimų išdavimo, pareiškimų ar faktų patvirtinimo, turto administravimo, paveldėjimo procedūrų̨ taikymo (palikimo administratoriaus skyrimo, turto aprašo sudarymo, testamento paskelbimo ir pan.) bei kitos bylos, kurios pagal LR civilinį kodeksą̨ ir kitus įstatymus nagrinėjamos supaprastinto proceso tvarka (LR civilinio proceso kodekso 442 straipsnis).